I am me

(English text after the Norwegian text)

Keg er meg i am me norwegian blogger norway fandelion child cop with life mental health

Jeg er meg

Før du dømmer meg må du lytte.

Men du snakker til meg som jeg var et barn.

Vet du at det provoserer meg.

Men du vil ikke vite hvorfor.

Fordi du kan ikke forestille deg hva du kommer til å måtte lytte til.

Jeg er voksen. Jeg har levd lenge.

Jeg har kjempet meg igjennom livets harde skole.

Jeg har kjempet meg til hit jeg er idag.

Jeg kjempet meg igjennom erfaringer du ikke vet noe om.

Hei du, ikke snakk til meg som jeg ikke har vært ute i livet eller levd en stund.

Vettu, at ALLE har sitt liv. Alle har levd sitt liv, og alle har en historie.

Til og med du, som ikke virker å ha den minste respekt for andre. Eller være litt ydmyk.

Ikke snakk til meg som jeg var et barn som ikke kan noe.

Men, du skal ikke undervurdere barn…

Jeg føler mitt hjerte og min sjel vrir seg i smerte, men jeg kan takle det.

Det er andre mennesker jeg tenker på som kanskje ikke gjør det, som jeg vet du snakker med.

Kanskje er du redd?

Kanskje er du for stolt?

Kanskje er du usikker?

Kanskje det er en grunn?

Allikevel trigger dette meg, men jeg viser det ikke, men jeg kjenner grunnen.

Jeg smiler tappert og tar med mitt hjerte og min sjel hjem som trenger omsorg.

Jeg kan gå ut i skogen fordi jeg får lyst til å rope.

Jeg velger heller å meditere.

Jeg blir lei meg.

Hvor har det blitt av høfligheten og den gode gamle folkeskikken?

For meg, uansett, hvem jeg møter, møter jeg er menneske.

Et menneske jeg ikke kjenner, et menneske jeg ikke vet noe om og et menneske jeg ikke har noen grunn til å dømme, fordi det er et medmenneske.

Men, dessverre, jeg vil alltid være hun jenta som er rar og annerledes.

Jeg vil alltid være hun datteren til de foreldrene som også er litt annerledes.

Jeg vil alltid være hun som kommer fra er hjem med fyll og bråk og vold i hjemmet og……

Jeg vil alltid være «noe» fra min fortid.

Det går aldri over.

Jeg må alltid leve med hvem jeg er og hvor jeg kommer i fra.

Men, jeg er meg, og vil alltid være hun som ikke er som alle andre.

Idag, tørr jeg å si at det er jeg stolt av, men jeg vet at det fortsatt er en lang vei å gå.

-Orkidedatter-

//

I am me...

Before you judge me, you must listen.

But you talk to me as I was a child.

You know it provokes me.

But you don’t want to know why.

Because you can’t imagine what you’re going to have to listen to.

I’m an adult.

I’ve lived long.

I have fought my way through life’s «hard school».

I have fought myself to be here today.

I struggled through experiences you don’t know anything about.

Hey you, don’t talk to me as I haven’t been in life or lived for a while.

You know, that ALL has their lives.

Everyone has lived their lives and everyone has a story.

Even you, who do not seem to have the least respect for others.

Or be a little humble.

Don’t talk to me as I was a child who can’t do anything.

But, you should not underestimate children.

I feel my heart and my soul twist in pain, but I can cope with it.

There are other people I think of that may not, as I know you are talking to.

Maybe you’re scared?

Maybe you’re too proud?

Maybe you’re unsure?

Maybe there’s a reason?

Anyway, this triggers me, but I don’t show it, but I know the reason.

I smile bravely and bring my heart and soul home and it needs care.

I can go out into the woods because I want to shout.

I rather choose to meditate.

I am getting sad.

Where has it become of courtesy and good old common decency?

For me, no matter who I meet, I meet a human being.

A human being I do not know, a human being I do not know anything about and a human being I have no reason to judge, because it is a fellow human.

But, unfortunately, I always want to be the girl who is weird and different.

I always want to be the daughter of those parents who are also slightly different.

I will always be the one who comes from a home with fill and trouble and domestic violence and ……

I will always be «something» from my past.

It never goes away.

I must always live with who I am and where I come from.

But, I am, and will always be she who is not like everyone else.

Today, I dare say that I’m proud of it, but I know it’s still a long way to go.

-Orkidedatter-

30 kommentarer om “I am me

 1. Ja du er – DEG 🌼💚 Og du skal være så stolt av deg. For det du har i den fulle ryggsekken er du ved å organisere så den er kun halvfull med historie og resten er kjærlighet for andre. Og husk, det skal være plass til kjærlighet til deg ❤️

  Likt av 1 person

 2. Very eloquent, powerful words. Love the initial line:
  «Before you judge me, you must listen.»

  This also resonates with me:
  «I always want to be the girl who is weird and different.» Hey, welcome to my club of weirdoos!

  And your artwork is beautiful as always!

  Likt av 3 personer

  1. I am very grateful when you as a reader get hit by my words, thank you❤️ and your «club» I think is best of all🦋
   Thank you for coment my art, I really appreciate it🦋
   I hope you are okei and have a great day🦋

   Likt av 1 person

   1. Good morning Orchid! I hope you don’t mind my calling you orchid! My day is starting wonderfully, Muffin is curled up with me on the chair, my favorite gulls are back at the bird feeder, a beautiful day! I’m glad my few words could be a blessing.😁

    Likt av 1 person

   2. Good morning, and ofcourse you can call me Orchid, I don’t mind, I think it nice🦋 It sounds like a lovely start with birds on the feeder and Muffin.
    Enjoy your day and I hope the weekend be great too🦋

    Liker

 3. You express every line with so much feelings that it touches my heart. Sorry dear I am really late to read your posts.. i am travelling again and didn’t get much time..

  Likt av 2 personer

  1. It’s okei, you are so lovely, you don’t have to regret, we have life that we live and that we must do. But I really miss you❤️It is strange that you related with each other even if I do not know you, so I am🦋It is good to know you are okei❤️
   Travel? so interesting, hope you are ok and take care🦋
   Thank you so much for reading and your feedback means so much to me, and I an so glad that I touch your heart🦋

   Likt av 1 person

   1. It’s the magic of words you know. Even if people are on the opposite sides of the world, words link and connect them! Your words do touch my heart. And I am really doing fine. I hope you are okay!
    Lots of love❤️

    Likt av 2 personer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s