Happy New Year

Thank you everyone⭐️

Thank you so much everyone one, for all your support, love and friendship, I’m beyond grateful❤️
—————————————————————
Let’s start this new year with hope, strenght, care and let’s finished it with love and gratitude…
Don’t forget love dear readers, do small things with much love and live each day that someone will be thankful for who you are❤️
————————————————————-

Lily

She lights a candle…

English text after the Norwegian text.

Poem poetry artistic poet artist Norwegian artist author Norwegian author kunstner dikter Norway feelings høytid holidays darksoul følelser Art: always my own @orkidedatter

Dagen er kort og natta er lang i

landet i nord med sine snødekte fjell og fjorder

med hvitt slør som ligger stille i denne

mørketida

elven renner med sine snøperler dansende i

fossefallet som svever med nordavinden

bortenfor solen

hun tenner et lys

Nordlyset danser i glede der isbjørnene bor

julestjernen blinker i denne frosne vinternatt

der den siste strålen fra månens mystikk sakte

svinner hen

hun tenner et lys

et barns ansikt hvilende mot vindusruten i håp

om at under treet ligger alt hun ønsker seg

snøkrystaller faller utenfor

alle er unike og vakre

de skinner stemningsfullt i den kalde natten

hun tenner et lys

hennes julehjertet omfavner den svarte

julerosen som gråter kronbladene ned på en

seng av snøkrystaller i håp om minnenes

gjensyn er historiens forsoning der

hun lytter nøye til hennes sjel som synger i

sterke følelser

hun tenner et lys

der hun drømmer en arktisk drøm om

barnetroens mirakler

der den hvite duen flyr lydløst gjennom

lenkene som løfter håpets eventyr bak det røde

havets juvel et sted

med frosten på sine kinn tenner hun et lys for

alle de historiene som blir uttrykt uten ord…

//

The day is short and the night is long in this

country in the north with its snow-capped

mountains and

fjords with white veil that lie still in this dark

time

the river flows with its snow beads dancing in

the waterfall that hovers with the north wind

beyond the sunbeam

she lights a candle

The Northern Lights dances in joy where the

polar bears drill Christmas star blinks in this

frozen winter night where the last ray of the

moon’s mystery slowly fades away until

she lights a candle

a child’s face resting against the window pane

in the hope that underneath the tree lies

everything she wants

snow crystals fall outside are unique and

beautiful

shines evocative in the cold night

she light lights a candle

where she dreams an arctic dream about the

miracle of the infant faith the white dove flies

silently through the chains that lift the

adventure of hope behind the jewel of the Red

Sea somewhere

with the frost on her cheeks,

she lights a candle

for all the stories that are expressed without

words. ..

-Orkidedatter-

Running with the wolves.

This poem is my giveaway entry for

Mathew’s first book «Emotions in motion»

and Mathew is the author behind the blog

https://blogofthewolfboy.com

I hope you enjoy the poem, and Mathew, I made some art for the poem as well and your give away….

In a covenant long ago she wrote in

blood where her life is written

down into eternity

if she die she will come again and

lead the whole pact

her eyes look towards the forest

the moon rises and shines over her

she has one chanse

it’s time now

she run

she run with the wolves

she can watch and listen

feel

the sky is on fire

it is completely open

freedom

nothing can hurt her now

battered, but the scars grow

she running like a dancing elf

among the wolves she is safe

they look after her

they are hunting

kills

eats

sleeps

on the run

she runs with the wolves tonight

they have seen the dark side

behind the moon

her mind give her fear

she has blood on her lips

she’s feels like home

stronger now

heartbeat

breath and her mind heals

stop hiding

she’s all now

her spirit dances in the flame of

the ocean

her crying shadow dances in the

moonlight and shines in the dark

the wolf’s stops running

they come closer

looks at her with shiny blue eyes

licking her mouth

together with the souls of the wolves

she becomes one

she is being guided now

faith

-Orkidedatter-

Midsummer night

In the sunset on a beach in the world

somewhere a girl dances around the

bonfire to the music in her mind

she danced like nobody was watching

she danced of the rhythm of her heartbeat

her spirit in the sky

elves in the flames

nymphs in the ocean

lures and plays

from the forest shadows the trolls are

blinked with their eyes

a hulder is waving her tail and

licking around the mouth with her

poisonous tongue

a wonderful delight night

scary night

among sorcery and magic

that girl danced herself into

the heart of the key to the

Midsummer night treasure.

-Orkidedatter-

You and me

(English text after the Norwegian text)

Du og meg

sammen

vegen er lang

det er vi

sammen

det er mulig

du ser meg

blir kysset

natten er lang

du og jeg

danser samme dans

kjærlighet

ser opp på månen

sikter mot den

du og jeg

om vi bommer

havner du og jeg

blant stjernene

uansett

du og jeg

kan ikke skjule

at vi er trollbundet

mellom våres

sider i

lengselens bok..

🦋

-Orkidedatter-

//

You and me

You and me together

the road is long

we are together

is possible

you watch me

the night is long

we kiss

you and I dance

in the name of love

looking up to the moon

aiming at it

and if we miss

we end up among the stars

you and I can’t hide that

we are enthralled

between our pages

in the book

of the longing.

🦋

-Orkidedatter-

–valuable-

(English text after Norwegian text)

Poem dikt orkidedatterart butterfly norwegian blogger

Verdifull

Sommerfugler kan ikke se sine vinger.

De kan ikke se hvor vakre de er.

Men alle andre kan.

Jeg er også sånn, og det tror jeg mange med meg er.

Bare vi mennesker kunne begynne å se oss selv litt ovenfra og utenfor oss selv.

Kan du? Hva ser du?

Se for deg at du vifter litt på vingene dine.

I et glimt av magi vil du føle hvor unik og betydningsfull du er.

Hold på denne følelsen.

Føl på hva akkurat du opplever i dette.

Ditt vakre hjerte.

Din vakre sjel.

Du er verdifull akkurat slik du er.

-Orkidedatter-

//

-valuable-

Butterflies cannot see their wings.

They can’t see how beautiful they are.

But everyone else can.

I’m also like that, and I think many with me are.

Only we humans could start to see ourselves a little from above and outside ourselves.

Can you? What do you see?

Imagine waving your wings a little.

In a glimpse of magic, you will feel how unique and meaningful you are.

Hold on to this feeling.

Feel what you are experiencing in this.

Your beautiful heart.

Your beautiful soul.

You are valuable just the way you are.

-Orkidedatter-

Burn

(English text after the Norwegian text)

Poem dikt burn brent norwegian blogger

Brent

Du bekjemper som en brannmann.

Så fortell meg hvorfor jeg fortsatt blir brent.

Du trekker deg vekk og jeg kommer nærmere.

Det gjorde vondt, og det gjorde vondt så vondt.

Jeg er brent, og jeg vil ikke være lenger.

Siden min kjærlighet ble brukt opp og ble tappet, og hvert pust som jeg har tatt som er en torn på en rose.

Det vondt, det er så vondt.

Jeg savner tonen i hjerterytmen din.

Det er en så varm og kjent lyd.

Jeg håper du finner kraften.

Det gjorde vondt, og det gjorde vondt så vondt.

For å hjelpe deg gjennom den mørkere dagen.

Hvis du vil ta pusten fra meg.

Jeg var nær en engel.

Når du og jeg kom sammen, til himmelen og du var min flukt.

Det gjør vondt, og det gjør vondt så vondt.

Branner brenner ikke for alltid.

Jeg kan ikke ta bort kjærligheten din.

Vi er bleknet til støv, og det er bare aske smulder når vi berører hverandre.

Det gjør vondt, det gjør vondt så.

Du knuser hjertet mitt, og jeg faller fra hverandre.

Vi danset til døden i brannen, og en dag vil vi oppstå.

Det gjør vondt, det gjør vondt når jeg brenner.

-Orkidedatter-

//

…Burn…

You fight me off like a firefighter

so tell me why I still get burned

you pull away and I come in closer

and all we ever stay is torn

it hurt and it hurt so bad

I am burned and I will not be anymore

since my love up and got lost on me

and every breath that I’ve been taken

is like a torn on a rose

it hurt it is hurt so bad

I miss the tone of your heartbeat

it is such a warming and familiar sound

I hope you’re finding the power

it hurt and it hurt so bad

To help you make it through the

darker day

if you wanna take my breath away

I been near an angel

when you and me came together

hell to heaven and you were my

escape

it hurts and it hurt so bad

fires don’t burn forever

I can’t take away your love

we are faded to dust and it is

all these ashes crumble when

we touch

it hurts it hurts so bad

you breaking my heart and I am

falling apart

we danced to death in the fire

and one day we want to arise

it hurt it hurts so bad

when I got burn.

-Orkidedatter-

-memories-

(English text after Norwegian text).

Poem memories dikt minner Norwegian blogger Norway mental health cop with life

Minner

Minner er fantastiske og herlige.

Minner er positivt om det er lystbetonte minner du har. Kan du føle dem?

Minner om smerte er alltid der, for kan du føle dem?

Minner er noe du tar med deg gjennom livet.

Du bærer minnene i en «sekk» på ryggen, der noen faller ut og nye blir puttet inn.

Minner kan få deg til å le, eller gråte.

Minner er noe du har skapt deg.

Minner er noe du alltid bærer i ditt hjerte.

Eller er minner noe du har mistet?

Minner er et streif av livet.

Minner er fra en tid som var.

Minner kan du blåse støv av.

Minner er nostalgi i sjelen.

Minner kan være en nøkkel til det umulige.

Minner kan du lytte til med hjertet ditt.

Minner er erfaringer som tar deg videre i livet.

Minner lærer deg å være sterk.

Minner lærer deg å ha tro på kjærligheten.

Men uten minner om knust hjerte og smerte, lærer ikke du noe av minnene.

Følelser er knyttet sammen med minner.

Sjelen er skjør, sårbar og dyp, men alle minnene lagrer den og fargerike drømmer kan vokse frem.

Hjertets erindring kan viske ut mange av de vonde minnene og forstørre de gode.

Dette kunstgrepet er takket være at vi mestrer å leve med fortiden..

Men, ikke la minnene stå i veien for drømmene dine…

-Orkidedatter-

//

-memories-

Memories are lovely and wonderful.

Memories are positive if you have pleasing memories.

Can you feel them?

Memories of pain are always there, can you feel them?

Memories are something you bring with you through life.

You carry the memories in a «bag» on your back, where someone falls out and new ones are put in.

Memories can make you laugh or cry.

Memories are something you have created for yourself.

Memories are something you always carry in your heart.

Or are memories something you’ve lost?

Memories are a struggle of life.

Memories are from a time that was.

Memories allow you to blow off dust.

Memories are nostalgia in the soul.

Memories can be a key to the impossible.

Memories are something you can listen to with your hearts.

Memories are experiences that take you further in life.

Memories teach you to be strong.

Memories teach you to have faith in love.

But without memories of broken heart and pain, you do not learn any of the memories.

Emotions are linked to memories.

The soul is fragile, vulnerable and deep, but all the memories store it and colorful dreams can emerge.

The heart’s memory can wipe out many of the hurting memories and magnify the good.

This art grip is thanks to the fact that we are able to live with the past.

But, don’t let your memories stand in the way of your dreams …

-Orkidedatter-

I will always remember you like this.

(English text after Norwegian text)

Du og jeg i solnedgang som brenner i mine øyne og hud. Vi ser på hverandre og jeg føler meg som et bål. Jeg er i full fyr og jeg gløder. Jeg ser i dine øyne at du er betatt, at du elsker meg og er begravet i min sjel. Akkurat  -her og nå-. Du klarer alltid å finne det gode i meg. Det er så mye jeg skulle ha sagt.

Jeg vil alltid huske deg I will always remember you du og jeg you and me lovers kjærester Norwegian blogger lovers in Norway Orkidedatter

Solen er på vei ned, jeg er på vei opp. Du og jeg sammen skal bestige fjell i natt. Du får meg alltid til å smile og føle meg elsket og bra. Jeg trodde aldri jeg skulle føle igjen. Det er vanskelig å finne de rette ordene til deg fordi du fortjener bare det beste. Jeg har gitt deg mitt hjerte, du fanget min sjel og sammen er vi fyrverkeri. Jeg vil alltid huske deg slik.

Når du tar på meg kjenner jeg det brenner  i mitt innerste meg og hjertet mitt står i brann. Allikevel gjør det vondt. Er jeg god nok for deg? Solen går ned og mørket kommer snikende frem. Jeg hutrer, men jeg er glad i mørket. Jeg føler meg best da. Du tenner en gnist i meg som får mørket til å bli noe av det vakreste jeg vet om. Det er så mye jeg skulle ha sagt.

Du og jeg i natt smelter sammen som to vanndråper som passer sammen i hverandre, samtidig så forskjellige med ulike farger vi farger hverandre og verden vi lever i. Håper jeg alltid husker oss slik.

Du vet alltid hva som er best for meg, og jeg følger deg hvor som helst. Allikevel gjør det vondt. Er jeg god nok for deg? Du fortjener bare det beste, og er det meg? Du trenger noe mer til jeg finner meg selv igjen. Det er vanskelig, og i mine dårlige tider frykter jeg meg selv.

Når jeg har det bra-farger jeg mine skjøre vinger og sprer de utover og «flyr». Jeg er i min dypeste sjel og inn i mitt innerste meg og fyller meg opp i mitt hjertet med kjærlighet. Jeg dykker langt ned for å finne «diamanten» i meg. Det er så mye jeg skulle sagt.

Jeg mister kontrollen, jeg vet jeg er et rot, jeg kjemper og jeg vet ikke om jeg vinner? Jeg trenger tid, men det er ikke vanskelig å elske deg. Jeg er trygg hos deg, og du finner alltid kjærligheten i meg. Det er så mye jeg skulle sagt, men jeg finner ikke de riktige ordene.

Solen går ned. Du legger dine armer rundt meg og legger meg forsiktig ned. Kysser meg fjærlett på munnen og nedover halsen. Mitt hjerte dunker og brer sin flamme rundt i hele meg. Jeg står i brann, må ha deg, du fanger meg og brer din trygghet og kjærlighet rundt meg. Jeg hikster og du klemmer meg varsomt. med ømhet du kjærtegner hele meg. Jeg håper det ikke er en drøm. Jeg vil alltid huske deg slik. Det er så mye jeg skulle sagt, men jeg finner ikke de riktige ordene.

Jeg er redd for å miste deg fordi jeg elsker deg. Allikevel gjør det vondt. Jeg har åpnet mitt hjerte og sluppet deg inn. La oss stoppe verden, la oss elske til evig tid. Du får meg til å føle meg levende, alt er ekte -du er alt jeg trenger-

Mine skjøre vinger lærer å fly igjen og jeg har så mye jeg skulle sagt, men jeg finner ikke de riktige ordene. Jeg vil alltid huske deg slik. I solnedgangen, i natt og jeg vil ikke miste deg. Jeg velger å åpne opp mine vinger  å gi meg fult og hen til deg.  La oss «fly» sammen. Vi brer rundt oss med kjærlighet, smelter sammen og vi er ett.

Jeg vil alltid huske deg slik.

 

-Orkidèdatter-

//

I will always remember you like this.

You and I at sunset who burn in my eyes and skin. We look at each other and I feel like a bonfire. I’m in the full guy and I glow. I see in your eyes that you are captivated, that you love me and are buried in my soul. Just here and now. You can always find the good in me. There is so much I should have said.

The sun is coming down, I’m on my way up. You and I will climb mountains tonight. You always make me smile and feel loved and good. I never thought I should feel again. It’s hard to find the right words for you because you just deserve the best. I have given you my heart, you captured my soul and together we are fireworks. I will always remember you that way.

When you touch me, I feel it burns in my heart and my heart is on fire. Anyway, it hurts. Am I good enough for you? The sun goes down and the darkness creeps forward. I hut, but I love the dark. I feel best then. You light a spark in me that makes the darkness become something of the most beautiful I know of. There is so much I should have said.

You and I tonight melt together as two water drops that fit together in each other, at the same time so different with different colors we color each other with and the world we live in. Hope I always remember us that way.

You always know what’s best for me, and I follow you anywhere. Anyway, it hurts. Am I good enough for you? You just deserve the best, and is it me? You need something more until I find myself again. It’s difficult, and in my bad times I fear myself.

When I feel good, I color my fragile wings and spread them out and fly. I am in my deepest soul and into my innermost mind and fill myself up in my heart with love. I dive far down to find the «diamond» in me. There is so much I should say.

I lose control, I know I’m a mess, I’m fighting and I don’t know if I win? I need time, but it’s not hard to love. I’m safe with you, and you always find the love in me. There is so much I should say, but I can’t find the right words.

The sun goes down. You put your arms around me and put me down gently. Kisses me featherly on the mouth and down the neck. My heart is pounding and spreading its flame around me. I am on fire, must have you, you catch me and bring your security and love around me. I hiccup and you hug me gently. with tenderness you caress all over me. I hope it’s not a dream. I will always remember you that way. There is so much I should say, but I can’t find the right words.

I’m afraid of losing you because I love you. Anyway, it hurts. I have opened my heart and let you in. Let’s stop the world, let’s love forever. You make me feel alive, everything is real – you’re all I need –

My fragile wings learn to fly again and I have so much to say, but I can’t find the right words. I will always remember you that way. In the sunset, tonight and I will not lose you. I choose to open up my wings to give myself fullness and to you. Let’s fly together. We are around us with love, melting together and we are one.

I will always remember you that way.

-Orkidèdatter-