Look back from my vacation in Canada part 2.

(English text after Norwegian)

Yesterday I write about my vacation in Canada  Tilbakeblikk fra min ferie i Canada part 1.

Visit canada vacation in canada vacation in Banff Edmonton

Utsikt fra fjellhytta i Banff. Ei hytte som hadde to etasjer, flere bad og flere peiser. Det var som å komme rett inn i en amerikansk film. Jeg kosa meg glugg i hjel i den store dobbeltsenga….

Visit Canada vacation in canada Banff nationalpark Lake Louise Jasper Alberta

Morgenkaffen til denne utsikten kommer jeg aldri til å glemme. Her var det coyoter,

elker og ekorn som kom på besøk. Helt greit at balkongen var høyt over bakken.

Rocky Moutain Trancecanadian highway Lake Louise

Jeg slutter aldri å undre meg over fjellene der borte.

Moraine Lake Lake Louise Banff nationalpark Edmonton The province of Alverta Canada

Det var en flott sommer og varmt, men snø i fjellet lå det hele året, nesten. Rocky Mountains

står støtt som en gigantisk festning og puddersnø og skibakker bedre enn Alpene og billigere

er verdt å dra til for de som liker dette. Banff er en opplevelse av de sjeldne. Dette er et sted som er fredet

og står på UNESCO`s verdensarv.

Banff nationalpark Banff

I Banff var det som å komme rett inn i en James Bond film som jeg så en gang. Følte nesten som jeg gikk

i «kulisser», jeg hadde en merkelig følelse. De andre måtte le litt av meg, og det er jo greit nok, men

så er jo jeg den merkeligste i familien også…

Louise Lake Banff Jasper Alberta Edmonton visit Canada vacation in Canada

Dette bilde er fra fjellet i Lake Louise. Fossefall så vakkert og herlig.

Lake Louise Trancecanadian highway Banff Edmonton

Litt av fossefallet her også. Vannet var så klart at vi så bunnen. Helt nydelig, og unik farge.

RocKy Mountain Banff Nationalpark visit Canada

En utsikt jeg aldri har sett maken til. En vill natur som får meg til å bli målløs. Ikke langt fra

reservatet.

Canada first nation indianland in canada Edmonton Alberta Banff

Her har reservatet vært engang i tiden, men på grunn av ulike årsaker har «First Nations» flyttet

reservatet lenger og langt bort. Her kunne vi finne gamle indianer redskap…eller andre ting som ble

igjen.

Mountain goats Yeti Rocky montain Gems Banff

Vi var så heldig å få se disse fjellgeitene, snøgeiter. De er slekt med den europeiske gemsen.

de lå der og skuet utover naturens vakre fjell og vann. De brydde seg ikke så mye om vi stoppet opp

og gikk ut av bilen for å forevige dem på film.

Lake Louise Banff

Et av mange fossefall i Banff. Jeg fikk nesten ikke løsrevet meg herifra.

Coyote Canada Banff Edmonton visit Canada Norwegian blogger

Vi var også heldige å få øye på en coyote på turen vår. De er ganske sky, men denne

stilte seg opp og vi gikk ut av bilen for å ta bilde. Den lusket så inn i skogen igjen. Her midt i

villmarka kunne vi se ørner som fløy høyt over fjelltoppene.  Det var ganske så magisk.

First native canada banff

En gang indianernes land.

Elk Canada Banff

Støtt og stadig opplevde vi en elk (wapiti )eller fler som ruslet rundt i byen. De koste seg med blomster

både fra kasser, kurver og mer av den ville sorten. Denne elken kom vi ganske så nær. Den gikk forbi oss

der vi satt på kanten av blomsterkassa. Herlig opplevelse, men jeg husker jeg holdt pusten.

Jasper trancecanadian highway banff

Brått stoppet min fetter bilen midt i veien, og jeg måtte ta bildet her.

Jeg er fasinert av fosser og denne synes jeg var spesielt vill og vakker.

Glacier National park Banff Rocky mountain Svawapta Lake Athabascha glacier of Colombia icefield visit canada

Glacier National Park. Kunne være med på turer og ekspedisjoner med guider.

Vi stoppet ved Sunwapta Lake og gikk opp til  Athabasca glacier of Colombia icefield.

Utforsket denne litt selv vi.

Dette var litt av turen min til Canada<3

Jeg håper en dag jeg kan dra tilbake til min familie her. Sitte rundt bålet midt i villlmarka, se opp

og være i ett med flammene og bildene på himmelen etter god gammeldags tradisjon hos urfolket.

Jeg er så utrolig glad for at jeg opplevde denne turen sammen med pappa. Et godt minne for livet,

og jeg ser tilbake med tårer i øynene på hvor mye dette betydde for han, og meg, min søster og våres barn.

Et minne vi tar et tilbakeblikk på titt og ofte når vi er sammen, og jeg kan ikke beskrive i ord hva det

betyr for meg og oss.

Jeg og søster`n har skjønt, mot alle odds, at hadde det ikke vært for hans evne til

omsorg og kjærlighet hadde ikke vi vært de vi er i dag.

Han sa han var stolt av oss, han sa han var glad i oss, og han sa til sine barnebarn hvor mye de betydde for han,

hvor glad han var i dem og han var ikke redd for å vise det. 

Savner deg pappa<3

– din orkidedatter-

//

Look back from my vacation in Canada part 2.

The first picture is the view from the mountain cabin in Banff. A cottage that had two floors, several bathrooms and several fireplaces. It was like coming straight into an American movie. I have the wonderful nights dream and felt like a sleeping beaty in the big double bed ….What a feeling🦋

The morning coffee for this view I will never forget. Here there were coyotes, elks and squirrels who came to visit. All right, the balcony was high above the ground, and I feel safe, but someone got squirrels in their pants….

Take a good look at picture three above. It is outstanding. I never stop wondering about the mountains over there. My mind often began to dream… and dream… and I took a break from the reality and just dreaming. Very heartfelting, but in a good way.

It was a great summer and very hot, but snow in the mountains lay there all year, almost.

Rocky Mountains stand out as a gigantic fortress and powder snow and ski slopes better than the Alps and cheaper to go for those who like it.

Banff is an experience of the rare. This is a place that is listed on the UNESCO World Heritage.

In Banff it was like coming straight into a James Bond movie that I once saw. Felt almost as I walked the «scenery», I had a weird feeling. The others had to laugh a little bit of me, and that’s okay, while I am the strangest in the family too …

Jasper give me the same feeling. You just have to experience it.

The picture (6 and 7 from above) of waterfalls is from the mountain in Lake Louise. Waterfalls so beautiful and lovely. The water was so clear that we saw the bottom. Absolutely beautiful, and unique color.

Rocky Mountain, Banff and Jasper have a view I never seen before. A wild nature that makes me become speechless. A wild nature that fells like home to me. I realy miss this country.

We were lucky enough to see these mountain goats, snow goats. They are related to the European gemsen. They lay there and looked out over the beautiful mountains and water of nature. They didn’t care much if we stopped going out of the car to film them either. They was so pretty and and they looked very proud there they where laying.

We were also lucky to spot a coyote on our trip. They are pretty shy, but they got up and we went out of the car to take a picture. It sneaked into the woods again. Here in the middle of the wilderness we could see eagles flying high above the mountain peaks. It was quite magical.

I hardly got my, feelings, mind or eyes from this nature and the experiences. If only I could stop the time.

Supported and constantly we experienced an elk (wapiti) or more who strolled around the city.

They cost themselves with flower boats from boxes, baskets and more of the wild variety. We came this very close. It passed there we sat on the edge of the flower box. Wonderful experience, but I remember I was holding my breath.

Glacier National Park van you see in the last picture. Here you could take your family on tours and expeditions with guides. We stopped at Sunwapta Lake and walked up to the Athabasca glacier of Columbia icefield.

We explored this glacier a little bit ourselves. It was realy nice and wonderful that too.

This was a bit of my trip to Canada ❤

I hope someday I can return to my family here. Sit around the campfire in the middle of the wilds, watch the sun set with the flames and images in the sky for a good old-fashioned tradition of the indian people, (First Nation).

I am so glad and grateful I experienced this trip with my dad.

A good memory for life, and I look back with tears in the eyes of how much this meant to him, and me, my sister and our children.

A memory we take a look back and often when we are together, and I can not describe in words what it means to me and us.

I and my sister have, though, against all odds, that had it not been for his ability to care and love, we had not been the ones we are today.

He said he was proud of us, he said he loved us, and he told his grandchildren how much they meant to him, how much him care about them and he was not afraid to show it.

Miss you dad ❤

-your Orkidedatter-🦋

22 kommentarer om “Look back from my vacation in Canada part 2.

  1. Hello. Nice to «meet» you. Yes, I am Norwegian and yes, it can be a bit like Norway. Norway has special nature with rivers and fjords and mountains and expanses. I was in Northern Norway last summer and it also takes my breath away. Will post about it also gradually.
   Thank you for your coment and reading my post, and the feedback. I really appreciate🦋 You warm my heart🦋

   Likt av 1 person

   1. I have actually been in Norway a few times, Oslo of course trying my Norwegian now ok 👍 Akersbygge, and Haugesund came from north Trondhjem via Trollvejien and Geiranger, also went over Hardangervidda 😂 or how it should be spelled, very beautiful country

    Likt av 1 person

   2. Your Norwegian is great😀 Hardangervidda is beatiful, and sitting in the middle of no man’s land and watching the sunset is no word I can find that explains how nice it is.
    Geiranger, Trondhjem og Trollstigen is so lovely.
    I never been to Haugesund…
    You have seen a lot of Norway and you are lucky. An experience you will remember and a nice memory🦋
    🦋

    Likt av 1 person

   3. Forget Haugesund, was a very narrow road that took forever to go, and I only found one bar open, but it was some years ago, maybe should fly out there instead, carry on writing nice stories 👍

    Likt av 1 person

   4. Okei, I forget👍🏻😊 but Norway is so much more to experience, maybe one day you come back😊
    Thank you so much for your kind words
    🦋 I will keep writing⭐️ I hope you make you a great day… or night – wherever you are in the world… in Norway it is very soon bedtime to me😴
    🦋

    Likt av 1 person

 1. I know what it is like losing a father. The important thing is you have memories like this to look back on, and this seems an amazing memory. It is funny, I remember in school using Banff as the location for my project I was doing. It looked amazing and I always wanted to go since.

  Ps… your pictures are even more amazing in part two, loved them!! My only feedback would be maybe have the English text directly under the Norweigan so that when you are talking about the photos they are right there to look at… but that is just me maybe. Whatever works easier for you and your readers!

  Thanks for the post 🙂

  Likt av 2 personer

  1. Thank you very much, yes, that was the worst thing that could happen in my life -my father’s death, to put it that way. That said, I am very grateful for your encouragement and understanding and support🦋

   I hope someday you can go to Banff, it’s absolutely amazing over there. I had a great challenge with choosing which photos to join in the post.

   I actually thought about it with the text, and I became a little too selfish there I see now. I thank you for being honest, that way I can only get better.
   It will probably be easier to read the blog as well. When I post about Norway I will remember to do the writing in English after the pictures.

   Thank you so much😊 I am grateful.
   Happy blogging and make you a great day🦋

   (my readers are mostly you great people from all corners of the world, and those who are Norwegian think it is ok anyway)

   Likt av 1 person

   1. No problem, and there is no selfishness at all! The selfishness is from us readers giving our opinions xD

    I understand it is harder to post Norweigan and English under the same image, so don’t worry and keep it like you are! Most people might enjoy it the way it is. Whatever you enjoy doing the most is most important 🙂

    I hope you have a great day.

    Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s