Vilja`s glowing heart. Kap.1

(English text after Norwegian).

Novelle Norway Norwegian heart Norwegian novell orkidedatter short story

Vilja setter i fra seg bagasjen på gulvet, fomler etter lysbryteren og det blir ikke noe lys. Hun er alltid beredt og tar frem lommelykten. Hun skimter et bord med en duk med røde og hvite firkanter på. To stearinlys står oppå bordet og hun tenner de med fyrstikkene hun har i lomma. En liten komfyr skiller stue og kjøkken. En turkis sofa, TV og en svart vedovn på brune fliser treffer hennes øyne. Det henger ei klokke over stolen som står ved siden av sofaen, og et naturbilde henger over sofaen. Et lite vindu over en liten kjøkkenbenk.

Det er kaldt, så hun beholder jakken på. I ovnen er det klart for å fyre opp. Avispapir og ved er lagt inn og hun sender en varm tanke til den som har gjort det. Hun kjenner gåsehuden bre seg over kroppen hennes, flammen knitrer imot henne og griper tak i vedkubbene. Snart kan hun kjenne det varmer. Hun blir oppslukt av flammene der hun lar seg begeistre av de gule, oransje og rødlige fargene inni dem. Hun føler på følelser og sorterer noen tanker der hun sitter i lotusstilling foran ovnen. Hun lukker ovnsdøra og kommer tilbake til den mørke virkeligheten. Hun må ha lys. Hun tenner noen flere stearinlys og kubbelys og de lyser opp et par dører. Hun lukker opp den ene og det er soverommet, og den andre døra fører henne inn på badet. Hun setter bagasjen sin inn på soverommet, men tar med seg boka og sine skrivesaker ut igjen til stua. Hun forstår at hun ikke får lest eller skrevet noe i bare skimtet fra lysene, så hun sender en melding til sin venninne. Hun får nummeret til Even, han er vaktmester.

Hun ringer han og presenterer seg, og forteller om lyset som ikke virker i hytta. Even humrer med sin dype og mandige stemme. Vilja oppdager plutselig at hun snakker som en foss om bok og skriverier, og han er sikkert ikke interessert i å høre om det. Han sier at det er et skur ned mot skogkanten bak hytta. Inni skuret er det et sikringsskap som hun må sjekke ut. Det er sikkert noen sikringer som har sluttet å virke. Hun merket hun falt litt sammen og ble veldig usikker. Mente han at hu skulle kravle seg ut i all snøen som ikke var måkt ned til skuret, alene? «Du klarer det», sier stemmen i andre enden. Hun svelger hardt og skjelvende. Hun er glad i mørket, men ikke å måtte streve seg ut på denne måten. Hun tenker at hun burde ha leid seg en hytte ved sjøen i stedet for, men hun hadde tro på at skogsluften og naturen her skulle gi henne ny energi og bli bedre i hjertet sitt. De sier farvel og legger på. Hun føler plutselig at hytta er så tom og litt skummel…

Fortsettelse følger…

-Orkidedatter-

Follow me on instagram https://www.instagram.com/orkidedatter/ maybe you better get to know me …

//

Viljas glowing heart. Chapter 1.

Vilja set aside the luggage on the floor, fumbling after the light switch and there will be no light. She is always ready and brings out the flashlight. She glances at a table with a cloth with red and white squares on it. Two candles stand on top of the table and she lights them with the matches she has in her pocket. A small stove separates the living room and kitchen. A turquoise sofa, TV and a black wood stove on brown tiles hit her eyes. It hangs a clock over the chair, which is next to the sofa, and a natural picture hangs over the sofa. A small window over a small kitchen counter.

It’s cold, so she keeps her jacket on. In the oven it is ready to fire. Newspaper and wood have been added and she sends a warm thought to the one who has done so. She knows the goose skin spreading over her body, the flame crackles against her and grabs the logs. Soon she can feel the heat. She gets swallowed up by the flames where she gets excited by the yellow, orange and reddish colors inside them. She feels emotions and sorts some thoughts where she is sitting in the lotus position in front of the stove. She closes the oven door and returns to the dark reality. She must have light. She lights some more candles and cube lights and they light up a couple of doors. She closes one and it is the bedroom, and the other door leads her into the bathroom. She puts her luggage into the bedroom, but takes the book and her stationery back to the living room.

She understands that she is not reading or writing anything in the glare of the lights, so she sends a message to her friend. She gets the number to Even, he is the caretaker.She calls him and presents herself, and tells about the light that does not work in the cabin. Even chuckles with his deep and manly voice. Will suddenly discovers that she is talking like a «waterfall» about book and writing, and he is probably not interested in hearing about it. He says there is a shed down to the edge of the forest behind the cabin. Inside the shed there is a fuse box that she must check out. There are probably some fuses that have stopped working. She noticed she fell a little together and became very insecure. Did he mean that she should crawl out in all the snow that was not shoveled down to the shed, alone? «You can do it,» says the voice at the other end. She swallows hard and trembling. She is fond of the dark, but not having to strive out this way. She thinks that she should have rented a cabin by the sea instead, but she believed that the forest air and nature here would give her new energy and become better in her heart. They say goodbye and put on. She suddenly feels that the cabin is so empty and a bit creepy …

To be continued…
-Orkidedatter-

17 kommentarer om “Vilja`s glowing heart. Kap.1

  1. I am so happy that you like it❤️thank you, I’m so grateful🦋
   I post the next chapter tomorrow, now it is very soon night here in Norway and I go to bed….
   You warm my heart❤️ with your message🦋
   May your night be good and safe🦋

   Likt av 1 person

  1. Njåååh, snille gode vakre deg❤️
   Du kan💞du har det i deg⭐️
   Jeg blir utrolig glad når du skriver så vakre ord❤️
   Håper dagen har vært snill og du har det bra, klem til sofadyret fra meg❤️

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s