Norwegian force

(English text after the Norwegian text)

En strøm av følelser som

skyller igjennom hennes kropp.

Der blodet bruser igjennom hennes årer,

og hun kan føle den Norske urkraften tar

henne tilbake i en svunnen tid.

På fjellets topp hun strekker armene i

været og

kan føle alle de tapte sjeler som prøver

og finne hjem.

Hjerterytmen er som store trommer

som omgir hele naturens egen skjønnhet

med sterke rytmer.

Hennes hud kan sanse den

magiske kraften som

stiger opp bak

fjellene og blir i ett

med himmelen .

Hun har et bål i hjerte

som gnistrer av energi.

Hennes ånd føler seg fri

der den danser i nordlyset.

-Orkidedatter-

//

A stream of emotions

rinsing through her body.

Where the blood bubbled

through her veins,

and she can feel the

Norwegian force take

her back in a bygone era.

At the top of the mountain

she stretches her arms out

and can feel all the lost souls

who try to find home.

The heart rhythm is like

a large drum that surrounds

the whole of nature’s own beauty

with strong rhythms.

Her skin can sense the magic

power that rises up the hills

and stays in one with the sky.

She has a bonfire in her heart -like

sparkles of energy.

Her spirit feels the peace,

it dances in the

Northern Lights.

-Orkidedatter-