The darkness

(Engelsk text after the Norwegian text)

Hun kan føle mørket kryper

oppover sin kropp

banker på hennes knokler

hennes hjerte full av tomhet stivner

hennes sinn snakker et

språk hun nå ikke forstår

hun vil føle kjærlighet

hun har så mye å gi

hun kjemper og vil ikke

visne bort

hun er ikke klar for å dra

hun flykter

fortiden vil alltid innhente henne

hennes mystiske side

venter på å bli oppdaget

alene med tankene sine

alene med sin sjel

alene i mørket med

sitt arr i hjerte

evig kontakt med mørket

-Orkidedatter-

//

The darkness

She can feel the darkness creeping

up her body

knocking on her bones

her heart full of emptiness freezes

her mind speaks a

language she does not understand

she want to feel passionate love

she has so much to give

She fights and does not want to

fade away

she is not ready to go

she escape

the past will always catch up with her

her mysterious side

waiting to be discovered

alone with her mind

alone with her soul

in the dark alone

with her heart of scar

eternal contact with the darkness

//

-Orkidedatter-

Her spirit

(English text after the Norwegian text).

Hun hører deg roper om natten og stemmen

din er fylt av sorg.

Hennes gardin blafrer og hun kan føle

din pust.

Hun tar seg til hjertet som dunker

som trommer, og hun kan ikke

stå stille.

Hennes ånd danser i flammer sammen med

demoner og alver

i nattens himmel.

Hun følger deg dit du drar.

Hun trenger deg, og beundrer deg, ta

henne med.

Hun er din.

Hun har ingenting å vær redd for.

Du er ikke farlig.

Mørkets fyrste kommer nærmere med sin

voldelige tunge.

Du roper på henne.

Hun fortsetter å danse rundt i ring.

Vinden tar tak i hennes sjel, og du griper hennes

hjerte.

Hennes ånd stopper et lite øyeblikk.

Trenger hjelp av lysets godhet.

Værner om sin frihet, men hun klarer

ikke motstå din skjønnhet.

Ditt giftige hjerte er som en slange

som snor seg rundt henne

og hun får ikke puste.

Vær så snill, gjør ende på hennes smerte.

Du ler og kaster av deg din skygge.

I flammene du vokser deg stor og mektig.

Hun er fortapt.

Hun er din.

Ånd og sjel,

tro og kjemp,

lev og dø.

-Orkidedatter-

//

Her spirit:

She hears you shouts at night and

Your voice is filled with grief.

Her curtain fluttering and

she can feel

your breath.

She lift her heand to her heart,

And it`s like drums

 and she can’t

stand still.

Her spirit dances in flames

along with

demons and elves

in the night sky.

She follows you wherever you go.

She needs you and admires you, take

her with you.

She’s yours.

She has nothing to be afraid of.

You’re not dangerous.

The «Dark prince» comes closer with his

violent tongue.

You call her.

She continues to dance around in a ring.

The wind grabs her soul

 and you grab herheart.

Her spirit stops for a moment.

Need help from the goodness of light.

She worden for her freedom,

 but she can`t resistyour beauty.

Your poisonous heart is like a snake

who wrapped around her

and she can’t breathe.

Please, put an end to her pain.

You laugh and throw off your shadow.

In the flames you grow large and powerful.

She’s lost.

She’s yours.

Spirit and soul,

believe and fight,

live and die.

-Orkidedatter-